Comfort verhuurpakket

Agence Van den Abeele zorgt voor de volledige opvolging van uw dossier. Wat dat concreet inhoudt, verschilt van situatie tot situatie. In nauw overleg met de eigenaar bepalen we welke administratieve, financiële en technische taken we uit handen nemen. Bij de uitvoering letten we vervolgens op de kleinste details. Onze jarenlange ervaring biedt de garantie op een zorgeloze service.


Waardebepaling

Aan de hand van enkele belangrijke kenmerken van de woning zoals de leeftijd, typologie, aantal slaapkamers en bewoonbare oppervlakte, parkeermogelijkheden en ruimtecomfort wordt een realistische verhuurprijs geschat.
Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de bouwfysische kwaliteit en zowel interne als externe staat van de woning samen met de omgevingsfactoren (zoals scholen, openbaar vervoer, etc..).

Tehuurstelling en afronding dossier

De manier van voorstelling van het verhuurde pand is het eerste contact welke de kandidaat huurder heeft met de woning, net zoals bij ons basic pakket wordt hier enorm veel belangstelling aan geboden door een uitgebreide professionele fotoreportage en via een virtuele tour.

Wanneer de eigenaar de nieuwe huurder kiest uit alle solvabele kandidaat huurders wordt het woninghuurcontract opgemaakt volgens de vigerende wetgeving.

Dit huurcontract wordt volledig tot in de puntjes overlopen met de nieuwe huurder zodoende alles duidelijk is.

Hierna wordt de waarborg vastgelegd en na ondertekening wordt het nieuwe woninghuurcontract geregistreerd bij de overheid.

Volledig beheer

Na het ondertekenen van het huurcontract wordt de omstandige plaatsbeschrijving door ons opgemaakt. Deze wordt steeds tegensprekelijk opgesteld zodoende er een objectieve weergave van de staat van de woning wordt weergegeven.

Hiernaast nemen wij het volledige beheer van het pand op ons.

Dit varieert van

  • het innen, opvolgen en indexeren van de huur, toezien op het optimale rendement van het betrokken goed.
  • Uitvoeren van boekhoudkundige en bankverrichtingen (doorsturen huurgelden, betalen leveranciers en aannemers).
  • Aanspreekpunt / contactpersoon voor de huurders bij vragen, problemen en zorgen.
  • Maatregelen treffen en/of voorstellen uitwerken voor noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties.
  • Kleine reparaties of dringende maatregelen laten uitvoeren na akkoord met de eigenaar.
  • Jaarlijkse controle ter plaatse van het onroerend goed, met of zonder de eigenaar.
  • Wederverhuur na opzeg door huurder om leegstand te vermijden.
  • Bezorgen van energieprestatiecertificaat bij nieuwe verhuring.
  • Opname meterstanden water, gas en elektriciteit.
  • Afrekening kosten met de huurders (per kwartaal, semester of jaar).

Heeft u vragen of wenst u bijkomende inlichtingen? laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u zo spoedig mogelijk.

Ontvang onze brochure over verhuur

Afbreken van een verouderd appartementsgebouw? Terug naar af.

10 - 03 - 2020

België telt heel wat verouderde appartementsgebouwen. Het Grondwettelijk Hof oordeelde nu echter in het arrest van 20 februari 2020 dat opnieuw alle  mede-eigenaars van een appartementsgebouw akkoord moeten gaan met de afbraak en de heropbouw ervan.

Wat met huurschade?

28 - 02 - 2020

Huurschade is de ergste nachtmerrie van elke verhuurder, die het rendement van de huur ernstig aangetast ziet.