Wat met leegstaande en verwaarloosde gebouwen

13 - 04 - 2017

Om te voorkomen dat leegstaande, verwaarloosde en/of onbewoonbaar/ongeschikt verklaarde gebouwen en/of woningen verloren zouden gaan voor de woningmarkt, worden zij opgenomen in een inventaris.
De inventaris bestaat uit drie lijsten:

  • lijst van leegstaande woningen en/of gebouwen;
  • lijst van verwaarloosde woningen en/of gebouwen;
  • lijst van ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen.

Deze inventaris wordt bijgehouden door de gemeente of door de provinciale afdeling Wonen Vlaanderen.

In geval van overdracht moeten de eigenaars, opstal- of erfpachthouder of vruchtgebruiker, waarvan het gebouw / woning is opgenomen in één of meerdere lijsten van voornoemde inventaris de verkrijger daarvan in kennis stellen, daar de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de sociale, huisvestingsmaatschappijen en de gemeenten van een voorkooprecht genieten op de geïnventariseerde woningen.

De verkoopovereenkomst zal slechts kunnen gesloten worden onder de opschortende voorwaarde van het niet-uitoefenen van dit voorkooprecht, voor meer informatie hierover kan je steeds terecht bij je makelaar!

Bron: biv.be

Terug naar het overzicht

360┬░ Virtual Tour: de nieuwe trend

03 - 04 - 2018

Met de 360° virtual tour navigeer je gemakkelijk doorheen het volledige pand. Op deze manier kunnen klanten al een eerste indruk krijgen van het pand. Dit kan van thuis uit via je website of in het immokantoor met een tablet.

Vastgoed aankopen in functie van de hervorming van het verkooprecht

26 - 03 - 2018

Door de hervorming van het verkooprecht zal een kandidaat-koper de rekening dienen te maken welk regime inzake registratierechten, oud dan wel nieuw, voor hem het gunstigst uitvalt.