Wanneer BTW of registratierecht

20 - 04 - 2017

In principe zijn er 2 stelsels mogelijk, BTW stelsel en registratierecht. Bij het BTW stelsel zijn er echter meerdere mogelijkheden bij nieuwbouw of renovatie.

Bij de verkoop onder het BTW stelsel dient een onderscheid te worden gemaakt tussen;

  • Enerzijds bij de verkoop van een gebouw met bijhorend terrein. Waar voorheen op de aankoop van de grond verkooprechten (Vlaanderen 10 %) en op de aankoop van het gebouw btw (21 %) verschuldigd was, geldt vanaf 1 januari 2011 dat bij gezamenlijke verkoop van een bouwgrond met een nieuw of nieuw te bouwen gebouw, niet langer verkooprechten maar wel btw verschuldigd is op zowel de aankoopprijs van de grond als het gebouw.
  • Anderzijds in geval van wederverkoop van een 'nieuw' gebouw. Onder bepaalde voorwaarden kan een bestaand gebouw verkocht worden met btw in plaats van met verkooprechten. In dat geval recupereert de verkoper de btw, betaald bij de oprichting. Voor de koper, die geen btw-plichtige is, zijn de aankoopkosten hoger, namelijk 21 % btw op de bouwwaarde i.p.v. 10 % registratierecht. Vermits de verkoper de btw echter recupereert kan de verkoopprijs lager zijn, dan bij een verkoop onder registratierecht.

Een woning is nieuw wanneer zij uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of de eerste inbezitneming wordt geleverd. Zo is een woning in gebruik genomen in 2011 nieuw in 2012 (tot 31/12/2013).

In geval van grondige verbouwingswerken kan een ‘oude’ woning eveneens als ‘nieuw’ worden beschouwd!
Wanneer de kostprijs van de verbouwingswerken zonder btw hoger is dan 60 % van de verkoopwaarde van het gebouw zonder grond, kan een gebouw als nieuw worden beschouwd en ook worden verkocht onder het btw-stelsel.

Bij verkoop onder het stelsel btw na grondige renovatie, recupereert de verkoper 6 % btw maar de koper zal 21 % betalen.

Valt de verkoop van de woning niet in bovenstaand toepassingsgebied? Dan is de kans groot dat de woning onder het stelsel van registratierecht dient verkocht te worden.

 

bron: biv.be

Terug naar het overzicht

360┬░ Virtual Tour: de nieuwe trend

03 - 04 - 2018

Met de 360° virtual tour navigeer je gemakkelijk doorheen het volledige pand. Op deze manier kunnen klanten al een eerste indruk krijgen van het pand. Dit kan van thuis uit via je website of in het immokantoor met een tablet.

Vastgoed aankopen in functie van de hervorming van het verkooprecht

26 - 03 - 2018

Door de hervorming van het verkooprecht zal een kandidaat-koper de rekening dienen te maken welk regime inzake registratierechten, oud dan wel nieuw, voor hem het gunstigst uitvalt.