Waarom WEL een reservekapitaal opbouwen

09 - 05 - 2017

Waarom een reservekapitaal oprichten

In België bestaat er geen verplichting om een reservekapitaal aan te leggen, in sommige buurlanden bestaat die verplichting wel. (momenteel wordt er een wetswijziging besproken waarbij dit in ons land ook verplicht kan worden!).
Bij ons beslist elke mede-eigendom zelf in de algemene vergadering over de werken die men laat uitvoeren en over de middelen die men zal investeren.
Alle werkzaamheden aan de gemene delen, met uitzondering van deze waarover de syndicus kan beslissen, worden beslist in de algemene vergadering met een 3/4de meerderheid van de stemmen.
Om een reservekapitaal aan te leggen is een absolute meerderheid van de stemmen nodig.

 

Reservekapitaal is nuttig

Nochtans is de aanleg van een reservekapitaal zeer nuttig. Er kunnen altijd onvoorziene werken nodig zijn. Een reservekapitaal helpt dan bij de planning van de werken.
De individuele mede-eigenaar komt nooit voor grote onvoorziene uitgaven als er een reservekapitaal werd aangelegd. Voorbeelden van grote werken: renovatie of reparatie van de dakbedekking, vervanging van de verwarmingsketel, vervanging van de lift.

 

Een reservekapitaal ben je in principe NIET kwijt!

Veel eigenaars vinden de aanleg van een reservekapitaal overbodig omdat ze dreigen geld te verliezen bij verkoop van hun eigendom!
In de praktijk is dit onjuist. Als mede-eigenaar die wil verkopen moet je er alleen aan denken om het reservekapitaal in rekening te brengen bij de verkoop en dit als argument te gebruiken bij potentiële kopers.
De aanleg van een reservekapitaal is een slimme zet, zeker in tijden van economische crisis. Het geld van het reservekapitaal is veilig en vrijgesteld van inbeslagname door schuldeisers, want het is eigendom van de vereniging van mede-eigenaars en niet langer eigendom van de individuele mede-eigenaar.
Zo voorkom je onaangename verrassingen op het ogenblik dat er noodzakelijke werken moeten worden uitgevoerd. Helaas gebeurt het al te vaak dat sommige mede-eigenaars het nodige geld niet hebben op het ogenblik dat er grote kosten zijn aan de gemene delen. Dat kan veel spanningen opleveren in de mede-eigendom. Een voorzichtig beleid waarbij maandelijks of driemaandelijks een bepaalde som wordt gespaard in het reservekapitaal voorkomt dergelijke situaties.

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Terug naar het overzicht

360┬░ Virtual Tour: de nieuwe trend

03 - 04 - 2018

Met de 360° virtual tour navigeer je gemakkelijk doorheen het volledige pand. Op deze manier kunnen klanten al een eerste indruk krijgen van het pand. Dit kan van thuis uit via je website of in het immokantoor met een tablet.

Vastgoed aankopen in functie van de hervorming van het verkooprecht

26 - 03 - 2018

Door de hervorming van het verkooprecht zal een kandidaat-koper de rekening dienen te maken welk regime inzake registratierechten, oud dan wel nieuw, voor hem het gunstigst uitvalt.