Veiligheidsvoorschriften bij algemene vergaderingen

11 - 05 - 2020

De organisatie van Algemene Vergaderingen is in het COVID-19 tijdperk is zeker geen evidentie gezien de nood aan social distancing en het vermijden van fysiek contact en beperking in mixen van de bevolkingsgroepen. Net daarom zijn er strikte veiligheidsvoorschriften vereist teneinde de veiligheid van de mede-eigenaars en de medewerkers van het kantoor te garanderen.

Hierbij wensen we u dan ook graag te informeren van het mogelijk verloop van een algemene vergadering na het COVID-19 tijdperk onder voorbehoud van verdere bepalingen door de overheid.

Voorafgaand aan de vergadering zullen wij:

 • Bij de zaak die de zaal ter beschikking stelt informeren naar de veiligheidsvoorschriften die voor de zaak van toepassing zijn.
 • Een begeleidende brief met de maatregelen rond de genomen gezondheidsmaatregelen tijdens het verloop van de Algemene Vergadering bij de uitnodiging voor de Algemene Vergadering.
 • Een handgel en vragen u dan ook deze te benutten voor het betreden van de ruimte.

Tijdens de algemene vergaderingen:

 • Kom slechts met één persoon per kavel naar de vergadering en niet als koppel of met kennissen, familieleden, …
 • Wij adviseren om de veiligheidsmaatregelen die u zelf kunt nemen in acht te nemen, waaronder bijvoorbeeld het dragen van handschoenen en een mondmasker.
 • Hou er rekening mee dat het betreden en verlaten van de ruimte ook moet gebeuren met de inachtneming van social distancing. Hou dan ook voldoende afstand van de personen voor u.
 • Verlaat de zaal in een gelijkaardige manier.
 • Schud geen handen.
 • Breng uw eigen balpen mee, indien dit niet kan voorzien wij u van een eigen balpen, gebruik deze voor het tekenen van het aanwezigheidsregister en het verslag achteraf en neem deze dan mee naar huis.
 • Kies een vaste plaats en verplaats u nadien nadien niet meer.
 • Zorg ervoor dat u voldoende afstand houdt bij de ondertekeningen.
 • Indien u één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging van de lichaamstemperatuur, als iemand in huis koorts heeft, … kom dan zeker NIET naar de vergadering en voorzie een volmacht aan iemand.
 • Blijf niet napraten in de zaal na de vergadering, maar begeef u naar buiten. Praat eventueel na in de buitenruimte mits het respecteren van de social distancing.

Terug naar het overzicht

Verloop plaatsbezoeken tijdens COVID-19 maatregelen

11 - 05 - 2020

De bezoeken kunnen opnieuw plaatsvinden!
De huidige maatregelen verplichten wel dat de hiernavolgende maatregelen strikt nageleefd dienen te worden bij een bezichtiging.

Bij vragen, neem vooraf contact op met ons kantoor.

Veiligheidsvoorschriften bij algemene vergaderingen

11 - 05 - 2020

De organisatie van Algemene Vergaderingen is in het COVID-19 tijdperk is zeker geen evidentie gezien de nood aan social distancing en het vermijden van fysiek contact en beperking in mixen van de bevolkingsgroepen. Net daarom zijn er strikte veiligheidsvoorschriften vereist teneinde de veiligheid van de mede-eigenaars en de medewerkers van het kantoor te garanderen.