Mag je iemand meenemen naar de algemene vergadering van mede-eigenaars?

25 - 02 - 2019

In tegenstelling tot vroeger mag je volgens de nieuwe appartementswet van 1 januari 2019 je laten bijstaan door één persoon. Of je als mede-eigenaar één of meerdere kavels hebt, speelt geen rol. Bijstand van één persoon is toegestaan.

Bijstand is geen volmacht

Het blijft ook nog steeds mogelijk dat een mede-eigenaar een volmacht zou geven aan iemand om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De spelregels van bijstand

De nieuwe wet geeft aan dat diegene die je bijstaat niet om het even wat mag doen tijdens de vergadering.

Vooreerst moet je de syndicus ten minste vier werkdagen voor de dag van de algemene vergadering via een aangetekende zending in kennis stellen van de bijstand.

De persoon in bijstand mag uiteraard niet meestemmen op de vergadering. Hij of zij mag wel adviseren en bepaalde zaken aan u toelichten.

De persoon in bijstand mag ook het woord nemen op de algemene vergadering om bepaalde zaken toe te lichten.

Bron: Tips en Advies Vastgoed

Terug naar het overzicht

Mag je iemand meenemen naar de algemene vergadering van mede-eigenaars?

25 - 02 - 2019

In tegenstelling tot vroeger mag je volgens de nieuwe appartementswet van 1 januari 2019 je laten bijstaan door één persoon.

Wijziging in de verplichting van rookmelders sinds 2019

15 - 02 - 2019

De spelregels rond rookmelders zijn sinds 1 januari 2019 weer iets strenger geworden in Vlaanderen. Waar en wanneer zijn ze nu precies verplicht?