De woningpas: digitaal paspoort voor elke woning

22 - 11 - 2018

De woningpas is een gratis digitaal paspoort dat een heleboel beschikbare informatie over een woning bundelt en ter beschikking stelt van de eigenaar.

Met deze woningpas wil de Vlaamse overheid het (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren van een woning vereenvoudigen.

De invoering van de woningpas verloopt gefaseerd

In eerste instantie vinden woningeigenaars er administratieve informatie over het gebouw, de indeling, de ligging en informatie uit de EPB-aangifte of het energieprestatiecertificaat, indien dit werd opgemaakt.

In de toekomst zal de woningpas worden aangevuld met meer informatie, en komen er steeds meer attesten bij.

Later zal de burger zijn woningpas ook zelf kunnen aanvullen met bijkomende informatie (attesten, plannen, foto’s, uitgevoerde werken, …).

Energie-renovaties aanmoedigen

De woningpas zorgt voor een administratieve vereenvoudiging en is ook een uitgelezen instrument om het Renovatiepact mee te helpen realiseren.

Door eigenaars meer inzicht te geven in de energetische toestand kan de woningpas aanzetten tot een verbetering van de renovatiegraad van het Vlaamse woningenbestand.

Ontdek uw woningpas op woningpas.vlaanderen.be.

Bron: bouwenwonen.net

Terug naar het overzicht

Mag je iemand meenemen naar de algemene vergadering van mede-eigenaars?

25 - 02 - 2019

In tegenstelling tot vroeger mag je volgens de nieuwe appartementswet van 1 januari 2019 je laten bijstaan door één persoon.

Wijziging in de verplichting van rookmelders sinds 2019

15 - 02 - 2019

De spelregels rond rookmelders zijn sinds 1 januari 2019 weer iets strenger geworden in Vlaanderen. Waar en wanneer zijn ze nu precies verplicht?