De meerwaardebelasting bij verkoop van vastgoed voor particulieren

12 - 07 - 2017

De prijzen van vastgoed zijn de laatste jaren flink gestegen. De kans dat u uw eigendom met winst kunt verkopen, is heel groot. De fiscus pikt echter ook graag een graantje mee.

De meerwaarde op gronden

Verkoopt u een grond met winst, dan wordt u daarop belast als er minder dan acht jaar is verstreken sinds de aankoop.

Is de termijn tussen de aankoop en de verkoop korter dan vijf jaar, dan betaalt u 33 procent op de winst (plus de gemeentebelasting).

Tussen vijf en acht jaar bedraagt de meerwaardeheffing 16,5 procent (plus de gemeentebelasting).

Na acht jaar is er in principe geen belasting meer verschuldigd.

Ook als de verkoper een meerwaarde realiseert bij een onteigening, wordt hij daarop niet belast.

De meerwaarde op gebouwen

Is er minder dan vijf jaar verstreken tussen de aankoop en de verkoop van een woning of een appartement, dan betaalt u 16,5 procent belasting op de winst (plus de gemeentebelasting).

Na vijf jaar is er in principe geen heffing meer verschuldigd.

Ook hier zijn de winsten bij onteigeningen van gebouwen niet belastbaar.

De meerwaarde op verkoop van uw eigen woning is nooit belast

Verkoopt u uw eigen woning en waar u uw hoofdverblijfplaats hebt  met winst, dan hoeft u daarop geen belasting te betalen. Gedurende de twaalf maanden die voorafgingen aan de verkoop, moet u de woning gedurende minstens zes maanden hebben bewoond.

De meerwaarde bij verkoop van onroerend goed verworven via erfenis

Als u een onroerend goed erft en het verkoopt met winst, dan is de meerwaarde niet belastbaar, ook als de verkoop gebeurt binnen de vijf of acht jaar na de erfenis.

de ontvanger van de successie- en registratierechten kan echter de waarde van het onroerend goed die bij de nalatenschap werd aangegeven, te laag beoordelen.

De meerwaarde bij verkoop van onroerend goed verworven via schenking

Als u een onroerend goed verwerft via een schenking en het met winst verkoopt, dan wordt de winst belast als het gebouw of de grond wordt verkocht binnen de drie jaar na de schenkingsakte, en binnen de vijf jaar (of acht jaar voor gronden) na de aankoop door de schenker.

Wilt u meer informatie over meerwaardebelasting?

Laat het ons hier weten. Wij contacteren u dan eerstdaags.

Bron: Trends

Terug naar het overzicht

360┬░ Virtual Tour: de nieuwe trend

03 - 04 - 2018

Met de 360° virtual tour navigeer je gemakkelijk doorheen het volledige pand. Op deze manier kunnen klanten al een eerste indruk krijgen van het pand. Dit kan van thuis uit via je website of in het immokantoor met een tablet.

Vastgoed aankopen in functie van de hervorming van het verkooprecht

26 - 03 - 2018

Door de hervorming van het verkooprecht zal een kandidaat-koper de rekening dienen te maken welk regime inzake registratierechten, oud dan wel nieuw, voor hem het gunstigst uitvalt.