Algemene vergaderingen worden niet uitgesteld tot 2021

16 - 06 - 2020

Door de Coronacrisis werd er de afgelopen maanden gezocht naar een werkbare oplossing inzake het organiseren van algemene vergaderingen. Ondertussen heeft het kabinet Geens een duidelijk antwoord gegeven.

Geens heeft beslist dat er geen algemeen uitstel van algemene vergaderingen tot 2021 komt; ook wordt de unanimiteitsvereiste voor de schriftelijke besluitvorming niet tijdelijk verlaagd. Hierdoor zouden de rechten van de mede-eigenaars te veel in het gedrang komen, dixit Geens. Er is wel een uitgestelde periode van vijf maanden voorzien.

Er zullen de komende tijd terug algemene vergaderingen doorgaan, voor zover de richtlijnen gerespecteerd kunnen worden. Er komt dus een grote inhaalbeweging van algemene vergaderingen.

Het overslaan van één (gewone) algemene vergadering op jaarbasis zou te sterk ingaan tegen het bestaande kader van het mede-eigendomsrecht. Een uitgestelde periode van 5 maanden is volgens Geens ruim voldoende om alle jaarlijkse vergaderingen te laten doorgaan in 2020.

Een dergelijke inhaalbeweging zal enige creativiteit en flexibiliteit vereisen, zowel van de syndicus als van de mede-eigenaars.

De tijdelijke verlaging van de unanimiteitsvereiste bij de schriftelijke procedure gaat niet door

Het fysieke karakter van de vergadering op fysieke wijze blijft de norm. Enkel indien alle mede-eigenaars akkoord gaan, kan de vergadering schriftelijk (eventueel met videoconferentie).

Bron: CIB

Terug naar het overzicht

Algemene vergaderingen worden niet uitgesteld tot 2021

16 - 06 - 2020

Door de Coronacrisis werd er de afgelopen maanden gezocht naar een werkbare oplossing inzake het organiseren van algemene vergaderingen. Ondertussen heeft het kabinet Geens een duidelijk antwoord gegeven.

De voordelen van vastgoed verhuren met een rentmeester

08 - 06 - 2020

De rentmeester staat niet alleen in voor de verhuring, maar voert daarnaast neemt de rentmeester een groot deel van het werk van u als eigenaar over.