Wanneer je eigenaar bent van een appartement in mede-eigendom wordt door de syndicus jaarlijks een statutaire algemene vergadering samengeroepen. Wat is nu deze algemene vergadering en hoe gaat alles in zijn werk? Wij lichten dit even toe.

Wanneer je een pand huurt komen er onmiddellijk vaste kosten bij (huurgelden, algemene onkosten, gas, elektriciteit, water, ...)
Wij geven enkele tips waarbij je deze uitgaven kan beperken alsook hoe u een gezonde leefomgeving kan behouden (verluchten, etc...) mits enkele kleine leefregels.

Wanneer een huis wordt verhuurd is het belangrijk dat de huur tijdig betaald wordt. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de huur tijdig wordt betaald? Wat als de huur niet of te laat betaald wordt?

Op 1 januari 2015 is de Vlaamse norm voor dakisolatie in voege getreden. Dit houdt in dat een niet of zeer slecht geïsoleerd dak kan leiden tot een onbewoonbaarverklaring van het huis of appartement. Dit slechts vanaf 2020, maar een verwittigd man is er twee waard! Hoe gaat de isolatie van een dak er aan toe en kan je zelf je dak isoleren? Wij zetten dit even op een rij.

Op iedere algemene statutaire vergadering haalt de syndicus het aanwerven van een reservefonds aan. Heel wat vragen rijzen hierbij op. Wat is de meerwaarde hiervan? Volgens welke aandelen wordt dit verdeeld? Wat kan hiermee gedaan worden? Is er een minimum of maximum? Wat bij verkoop? 

In de wet is opgenomen hoe ver een boom of een haag van je buur moet geplaatst worden. Waar dien je op te letten? Wat kan je doen als je buur zich daar niet aan houdt? Wat als de boom overhangt op jouw domein?

Wanneer je uw woning of appartement verhuurt volgens de woninghuurwet en het contract loopt op zijn einde, wat moet je dan doen? Wat gebeurt er als er niets gedaan wordt?

Een geldig bod uitbrengen

26 - 11 - 2015

Het lijkt simpel: 'ik breng een bod uit op dit huis'... Maar wat is een geldig bod? Zijn er vereisten? Blijft dit dan altijd geldig? Wij zetten dit even op een rij en geven enkele tips.

Zoals reeds gemeld in ons eerder nieuwsbericht  kiezen Vlamingen steeds meer voor kleinere appartementen. Hierbij is men soms genoodzaakt om zeer innovatief te werk te gaan om de kleine ruimte toch alle functionaliteit te geven. Hier geven wij enkele voorbeelden van optimaal gebruik van kleine ruimtes.

Wie in Vlaanderen een woning bouwt, renoveert of verhuurt moet sinds 1 januari 2013 rekening houden met een aantal verplichtingen over het plaatsen van rookmelders. Op 1 januari 2016 komt hier een verplichting bij. Wij zetten dit op een rij.

Hoeveel huurrendement kan men verwachten en in welke regio kan men de beste huurrendementen verwachten? Wat met eventuele huurschades? Wij zetten dit even op een rij.

Met de nieuwe belastingheffing op de elektriciteit komt er veel kritiek. Eigenaars of bewoners van appartementsgebouwen dienen nogmaals, bovenop hun eigen taks op hun elektriciteit, bij te betalen voor de gemene delen van hun appartement. Hoe zit dit nu echt in elkaar en van waarom is deze taks er?

Vanaf 2016 zal de woonbonus worden hervormd. Hierbij zal dit voordeel niet enkel meer zijn voor personen die een eerste woning aankopen maar ook voor wie al een woning bezit.

Recente studies tonen aan dat er minder en minder geïnvesteerd wordt in grote woningen. De Vlaming kiest meer en meer voor kleinere appartementen met minder onderhoud. Wat zijn de voordelen en gevolgen hiervan? Hoe zal dit evalueren in de toekomst?

Bij de aankoop van een woning hoort vaak ook een lening. Moet enkel het bedrag van de aankoop geleend worden? Wij zetten de belangrijke zaken om rekening mee te houden op een rijtje.
 

Wanneer je een eigenaar of bewoner bent van een appartement wordt je in vele gevallen geconfronteerd met een reglement van inwendige orde. Wat is nu exact een reglement van inwendige orde?

In de media kwam er verontrustend nieuws. De bedwants is aan een Europese opmars bezig. Deze kleine, roodbruine insecten - die venijnig kunnen bijten - zijn steeds vaker in onze hotels en zelfs onze eigen slaapkamers te vinden. De vervelende diertjes kunnen zich jarenlang verstoppen in alle kieren en spleten, en zijn bijzonder moeilijk weg te krijgen. Met deze tips hoef jij je er echter geen zorgen over te maken.

Er wordt reeds gesproken van de eerste sneeuw! Of we dat nu fijn vinden of niet, de winter komt er stilaan aan.  Op die donkere, kille avonden maken we het graag lekker warm in huis. Hoe kunnen we ons huis voorbereiden op de winter en met een kleine inspanning de energiefactuur op peil houden?

Energiebesparende maatregelen worden steeds meer verplicht bij nieuwbouw en renovaties. Maar hoeveel bespaart men nu eigenlijk en wanneer is het terugverdiend als ik het in mijn bestaande woning toepas? Wij zetten het even op een rij.

Bij de aankoop van een opbrengsteigendom houdt men vaak rekening met het risico dat dit inhoudt. Om het risico te spreiden worden vaak een reeks garageboxen of autostandplaatsen aangekocht.
Hoe verhuur je een autostandplaats? Wij kunnen u hierbij helpen!

Een fijne Kerst en een voorspoedig 2019 gewenst

17 - 12 - 2018

Het volledige team van Agence Van den Abeele wenst u prettige feestdagen en een boeiend, avontuurlijk en succesvol jaar 2019 toe. Ook volgend jaar zijn wij opnieuw "een huis voor uw thuis".

Tips tegen condensatie in de winter

04 - 12 - 2018

Tijdens de winter wil je het in huis liefst zo warm mogelijk maken. Tegenstrijdig met de koude temperaturen buiten kan je dan aan je ramen condensatie opmerken. Maar hoe hou je dat precies tegen? Wij geven je enkele tips mee.