In heel wat appartementsgebouwen in België zijn de terrassen aan renovatie toe. Wie mag daarover beslissen en wanneer? Zeker niet onbelangrijk, wie betaalt de rekening? Wij vatten dit samen.

Iedereen weet dat een net en opgeruimd huis sneller verkoopt, maar ook aangenamer is om in te leven. Wij geven enkele tips om vuil en rommel uit uw woning te weren en optimaal te genieten!

In vele gebouwen zijn er een liften aanwezig. Deze liften zijn onderworpen aan het Konijklijk Besluit van 9 maart 2003. Wat houdt dit in? Wat dient te gebeuren tegen wanneer?

Wanneer een appartement of woning verhuurd is aan 2 personen wordt de huur vaak gedeeld. Wat als er 1 persoon vertrekt? Kan de volledige huur gevraagd worden aan de blijvende bewoner?

Een plaatsbeschrijving bij het verhuren van een woning is steeds belangrijk! Waarom is dit nodig? Wat als er geen plaatsbeschrijving is? Wij vatten dit beknopt samen.

Het volledige team van Agence Van den Abeele wenst u prettige feestdagen toe en een sprankelend 2016! Ook volgend jaar zullen we steeds voor u klaarstaan! Wij blikken alvast terug op het zeer bewogen 2015. 

Wanneer je eigenaar bent van een appartement in mede-eigendom wordt door de syndicus jaarlijks een statutaire algemene vergadering samengeroepen. Wat is nu deze algemene vergadering en hoe gaat alles in zijn werk? Wij lichten dit even toe.

Wanneer je een pand huurt komen er onmiddellijk vaste kosten bij (huurgelden, algemene onkosten, gas, elektriciteit, water, ...)
Wij geven enkele tips waarbij je deze uitgaven kan beperken alsook hoe u een gezonde leefomgeving kan behouden (verluchten, etc...) mits enkele kleine leefregels.

Wanneer een huis wordt verhuurd is het belangrijk dat de huur tijdig betaald wordt. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de huur tijdig wordt betaald? Wat als de huur niet of te laat betaald wordt?

Op 1 januari 2015 is de Vlaamse norm voor dakisolatie in voege getreden. Dit houdt in dat een niet of zeer slecht geïsoleerd dak kan leiden tot een onbewoonbaarverklaring van het huis of appartement. Dit slechts vanaf 2020, maar een verwittigd man is er twee waard! Hoe gaat de isolatie van een dak er aan toe en kan je zelf je dak isoleren? Wij zetten dit even op een rij.

Op iedere algemene statutaire vergadering haalt de syndicus het aanwerven van een reservefonds aan. Heel wat vragen rijzen hierbij op. Wat is de meerwaarde hiervan? Volgens welke aandelen wordt dit verdeeld? Wat kan hiermee gedaan worden? Is er een minimum of maximum? Wat bij verkoop? 

In de wet is opgenomen hoe ver een boom of een haag van je buur moet geplaatst worden. Waar dien je op te letten? Wat kan je doen als je buur zich daar niet aan houdt? Wat als de boom overhangt op jouw domein?

Wanneer je uw woning of appartement verhuurt volgens de woninghuurwet en het contract loopt op zijn einde, wat moet je dan doen? Wat gebeurt er als er niets gedaan wordt?

Een geldig bod uitbrengen

26 - 11 - 2015

Het lijkt simpel: 'ik breng een bod uit op dit huis'... Maar wat is een geldig bod? Zijn er vereisten? Blijft dit dan altijd geldig? Wij zetten dit even op een rij en geven enkele tips.

Zoals reeds gemeld in ons eerder nieuwsbericht  kiezen Vlamingen steeds meer voor kleinere appartementen. Hierbij is men soms genoodzaakt om zeer innovatief te werk te gaan om de kleine ruimte toch alle functionaliteit te geven. Hier geven wij enkele voorbeelden van optimaal gebruik van kleine ruimtes.

Wie in Vlaanderen een woning bouwt, renoveert of verhuurt moet sinds 1 januari 2013 rekening houden met een aantal verplichtingen over het plaatsen van rookmelders. Op 1 januari 2016 komt hier een verplichting bij. Wij zetten dit op een rij.

Hoeveel huurrendement kan men verwachten en in welke regio kan men de beste huurrendementen verwachten? Wat met eventuele huurschades? Wij zetten dit even op een rij.

Met de nieuwe belastingheffing op de elektriciteit komt er veel kritiek. Eigenaars of bewoners van appartementsgebouwen dienen nogmaals, bovenop hun eigen taks op hun elektriciteit, bij te betalen voor de gemene delen van hun appartement. Hoe zit dit nu echt in elkaar en van waarom is deze taks er?

Vanaf 2016 zal de woonbonus worden hervormd. Hierbij zal dit voordeel niet enkel meer zijn voor personen die een eerste woning aankopen maar ook voor wie al een woning bezit.

Recente studies tonen aan dat er minder en minder geïnvesteerd wordt in grote woningen. De Vlaming kiest meer en meer voor kleinere appartementen met minder onderhoud. Wat zijn de voordelen en gevolgen hiervan? Hoe zal dit evalueren in de toekomst?

Mag je iemand meenemen naar de algemene vergadering van mede-eigenaars?

25 - 02 - 2019

In tegenstelling tot vroeger mag je volgens de nieuwe appartementswet van 1 januari 2019 je laten bijstaan door één persoon.

Wijziging in de verplichting van rookmelders sinds 2019

15 - 02 - 2019

De spelregels rond rookmelders zijn sinds 1 januari 2019 weer iets strenger geworden in Vlaanderen. Waar en wanneer zijn ze nu precies verplicht?