Jaarlijks verlof

08 - 07 - 2020

Het volledige team van Agence Van den Abeele is met jaarlijks verlof vanaf maandag 13 juli tot en met vrijdag 24 juli 2020. Vanaf maandag 27 juli 2020 staat wij weer volledig ter uwer beschikking.

Principieel zijn alle herstellingen ten laste van de verhuurder, behalve kleine herstellingen door gewoon gebruik, verkeerd gebruik of slecht onderhoud door de huurder.

De plaatsbeschrijving vormt het bewijs van de staat van de woning bij het begin van de huur. Dat is belangrijk op het einde van de huur, omdat de huurder de gehuurde woning moet teruggeven in haar oorspronkelijke staat.

Door de Coronacrisis werd er de afgelopen maanden gezocht naar een werkbare oplossing inzake het organiseren van algemene vergaderingen. Ondertussen heeft het kabinet Geens een duidelijk antwoord gegeven.

De rentmeester staat niet alleen in voor de verhuring, maar voert daarnaast neemt de rentmeester een groot deel van het werk van u als eigenaar over.

Wie wil beleggen komt vroeg of laat uit bij bij vastgoed en opbrengsteigendommen uit. Maar wat kost vastgoed om te verhuren?

De bezoeken kunnen opnieuw plaatsvinden!
De huidige maatregelen verplichten wel dat de hiernavolgende maatregelen strikt nageleefd dienen te worden bij een bezichtiging.

Bij vragen, neem vooraf contact op met ons kantoor.

De organisatie van Algemene Vergaderingen is in het COVID-19 tijdperk is zeker geen evidentie gezien de nood aan social distancing en het vermijden van fysiek contact en beperking in mixen van de bevolkingsgroepen. Net daarom zijn er strikte veiligheidsvoorschriften vereist teneinde de veiligheid van de mede-eigenaars en de medewerkers van het kantoor te garanderen. 

Alle algemene vergaderingen die tot en met 30 juni niet kunnen plaatsvinden ten gevolge van de maatregelen mogen uitgesteld worden en kunnen waarschijnlijk (onder voorbehoud van wijzigingen) in de periode tussen 1 juli en 30 november 2020 rechtsgeldig opnieuw ingepland worden.

België telt heel wat verouderde appartementsgebouwen. Het Grondwettelijk Hof oordeelde nu echter in het arrest van 20 februari 2020 dat opnieuw alle  mede-eigenaars van een appartementsgebouw akkoord moeten gaan met de afbraak en de heropbouw ervan.

Wat met huurschade?

28 - 02 - 2020

Huurschade is de ergste nachtmerrie van elke verhuurder, die het rendement van de huur ernstig aangetast ziet.

De bouwtrends voor 2020

14 - 02 - 2020

Digitalisering, onzekerheid in de bouwsector en compact, collectief en smart wonen. Dit zijn de bouwtrends voor dit jaar.

De overheid wil ramen met enkel glas de wereld uit helpen. Vanaf 1 januari 2020 zal dubbelglas verplicht zijn in elke woning. Dat betekent dus ook dat huurwoningen onder deze nieuwe regelgeving vallen.

Een inloopdouche is een waterbestendig douchegedeelte waar je eenvoudig kan inlopen. De inloopdouche wint de laatste jaren meer en meer aan populariteit.

België telt meer dan 140 woninginbraken per dag. Door je woning goed te beveiligen zal je de kans op inbraak verkleinen. Hoe gaan inbrekers te werk?

Agence Van den Abeele wenst u, en al wie u dierbaar is, prettige kerstdagen en alvast een succesvolle rit naar het nieuwe jaar toe.

Camera’s zijn alomtegenwoordig vandaag de dag maar wat zijn de regels? Mag u zomaar een bewakingscamera aan de voorgevel van uw woning hangen om de toegang tot de woning te controleren?

1 op de 5 Vlamingen huurt in ons land, maar die huurders blijken almaar nonchalanter te worden. Vlamingen die een afspraak maken om een woning te bezichtigen, sturen almaar vaker hun kat, zonder de vastgoedmakelaar te verwittigen.

Rookmelders zijn vanaf 1 januari 2020 wettelijk verplicht in elke Vlaamse woning. Sinds 2013 was het in huurwoningen en nieuwbouwwoningen al verplicht om één rookmelder per verdieping te hebben. Nu wordt die verplichting uitgebreid naar àlle woningen in Vlaanderen.

De asbestinventaris  is een inventaris van de aanwezige asbesthoudende toepassingen in een gebouw of een werkzone. Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waar asbest in zit, geeft de asbestinventaris advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen.

Jaarlijks verlof

08 - 07 - 2020

Het volledige team van Agence Van den Abeele is met jaarlijks verlof vanaf maandag 13 juli tot en met vrijdag 24 juli 2020. Vanaf maandag 27 juli 2020 staat wij weer volledig ter uwer beschikking.

Onderhoud en kleine herstellingen bij het huren

03 - 07 - 2020

Principieel zijn alle herstellingen ten laste van de verhuurder, behalve kleine herstellingen door gewoon gebruik, verkeerd gebruik of slecht onderhoud door de huurder.