Zin en onzin van de mobiscore

16 - 06 - 2019

De Vlaamse overheid heeft onlangs een nieuwe tool gelanceerd: ‘jouw mobiscore’. Het geeft inzage in een reeks voorzieningen die in een gemeente te vinden zijn. De bereikbaarheid en de keuze van een woonplaats is en blijft echter subjectief, ongeacht de mobiscore.

Enkele criteria

De meeste persoonlijke criteria waarmee kandidaat-kopers rekening mee houden zijn mobiliteit, veiligheid, privacy, groene omgeving en luchtkwaliteit, parkeergelegenheid, terras, tuin enz.. En uiteraard ook de kostprijs van de woning niet te vergeten.

Fiscale koppeling gaat veel te ver

De mobiscore geeft een aantal voorzieningen weer volgens de VITO-knooppuntenkaart uit 2016. De huidige VITO-kaart biedt nuttige informatie over de woonomgeving en een aantal mobiliteitsopties van kandidaat-kopers. Maar de berekening van de score te vaan en te algemeen om er beleid op te baseren of om als basis te dienen voor fiscale maatregelen.

Liever meer betaalbare alternatieven

De ruimtelijke plannen van de Vlaamse overheid dringen aan op meer gezinnen in kernen en centra die een uitmuntende mobiscore krijgen toegekend, maar focust daarbij te weinig op betaalbare alternatieven. Het zijn immers de gezinnen en de ondernemers die de plannen in de praktijk dienen te realiseren. En hun noden en criteria zullen daarom primeren.

Belang van investeringen en innovatie

Mobiscore toont vooral het belang op het vlak van investeringen in infrastructuur en van de noodzaak om de collectieve vervoersinfrastructuur uit te breiden en te versterken, terwijl innovaties in mobiliteit achterwege worden gelaten. Innovatie in mobiliteit staat immers niet stil en bijvoorbeeld elektrische fietsen en scooters maken collectieve vervoerspunten beter bereikbaar. Echter niet in mobiscore.

Bron: bouwenwonen.net

Terug naar het overzicht

Dakisolatienorm: wat wijzigt er op 1 januari 2020?

24 - 06 - 2019

Vanaf 1 januari 2020 wordt het EPC-kengetal belangrijk want de woningcontroleur zal het gebrek ‘dakisolatie’ aankruisen wanneer er geen EPC is of wanneer het aanwezige EPC een bepaald minimaal kengetal vermeldt.

Zin en onzin van de mobiscore

16 - 06 - 2019

De Vlaamse overheid heeft onlangs een nieuwe tool gelanceerd: ‘jouw mobiscore’. Het geeft inzage in een reeks voorzieningen die in een gemeente te vinden zijn. De bereikbaarheid en de keuze van een woonplaats is en blijft echter subjectief, ongeacht de mobiscore.