Wat je nog niet wist over het indexeren van de woninghuur

02 - 08 - 2019

Over het moment waarop u de woninghuur indexeert, bestaan veel misverstanden. We zetten nog eens alles op een rijtje.

Indexering is niet verplicht?

De indexering moet niet noodzakelijk in het huur­contract voorzien zijn. Ook als er geen indexerings­clausule in staat, mag u jaarlijks indexeren. Enkel als het huurcontract een indexaanpassing uitdrukkelijk uitsluit, kan er geen indexering gebeuren.

De indexering van de huurprijs aan de schommelingen in de index kan door de verhuurder één keer per jaar aangevraagd worden.

Hoe bepaal je de nieuwe huurprijs?

De belangrijkste elementen voor de bepaling van de nieuwe huurprijs zijn de oorspronkelijke huurprijs en de datum van ondertekening en inwerkingtreding van het huurcontract. U mag als verhuurder indexeren op de verjaardag van de ingangsdatum van het huurcontract en niet op de verjaardag van het sluiten van het huurcontract.

De nieuwe huurprijs is de basishuurprijs vermenigvuldigd met de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de maand van ondertekening van de huurovereenkomst  en gedeeld door gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de maand van de verjaardag van inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Wat als de huurprijs jarenlang niet werd geïndexeerd?

De nieuwe huurprijs geldt in principe enkel voor de toekomst. U kunt wel nog tot maximaal drie maanden teruggaan in de tijd.

Bron: elfri.be

Terug naar het overzicht

Wat je nog niet wist over het indexeren van de woninghuur

02 - 08 - 2019

Over het moment waarop u de woninghuur indexeert, bestaan veel misverstanden. We zetten nog eens alles op een rijtje.

Een kangoeroewoning: samen en toch apart

26 - 07 - 2019

Een kangoeroewoning is een woning met twee verschillende wooneenheden. Het idee komt uit Scandinavië om jongere en oudere genaraties te laten samenwonen.