Elektrische laadpalen voor mede-eigenaars: hoe zit dat?

14 - 05 - 2019

De nieuwe wet rond mede-eigendom, die momenteel ter goedkeuring voorligt in de Kamer, voorziet dat iedere mede-eigenaar het recht hebben om kabels, leidingen en ‘bijbehorende faciliteiten’ in of op de gemene delen aan te leggen met de bedoeling hun appartement of garage zelf te kunnen voorzien van energie, water en telecommunicatie.

De bedoeling is dat de mede-eigenaars op die manier de infrastructuur van de uitrusting van hun kavel inzake energie, water en telecommunicatie zelf kunnen optimaliseren. Voorwaarde is dat de andere mede-eigenaars hiervan geen financiële last ondervinden. Uiteraard morgen de andere mede-eigenaars niet financieel belast worden.

Hierbij worden elektrische laadpalen voor een elektrische wagen in de gemene delen van het gebouw werd wel in de wet voorzien. Zonnepanelen zouden er dan niet onder vallen.

Hoe vraag je de plaatsing van een laadpaal aan?

Als mede-eigenaar moet minstens twee maanden vóór de werken de overige mede-eigenaars per aangetekende brief informeren over de geplande werken en waarvoor die nodig zijn. De mede-eigenaars die niet akkoord gaan met de geplande werken, of de vereniging van mede-eigenaars moeten binnen de twee maanden protesteren. Is er geen protest, dan moet de mede-eigenaar de werken aanvatten binnen de zes maanden.

Protest moet gerechtvaardigd zijn

Protest kan enkel in geval van een zogenaamd gerechtvaardigd belang, als bijvoorbeeld reeds een dergelijke infrastructuur aanwezig is of als de werken de andere mede-eigenaars financieel zouden belasten.

Vanaf wanneer?

De regeling rond het recht om moderne energie- en telecommunicatiemiddelen in de gemene delen aan te leggen ligt voor in de Kamer ter goedkeuring. We verwachten dat de nieuwe wet einde 2019 zal ingaan.

Terug naar het overzicht

Dakisolatienorm: wat wijzigt er op 1 januari 2020?

24 - 06 - 2019

Vanaf 1 januari 2020 wordt het EPC-kengetal belangrijk want de woningcontroleur zal het gebrek ‘dakisolatie’ aankruisen wanneer er geen EPC is of wanneer het aanwezige EPC een bepaald minimaal kengetal vermeldt.

Zin en onzin van de mobiscore

16 - 06 - 2019

De Vlaamse overheid heeft onlangs een nieuwe tool gelanceerd: ‘jouw mobiscore’. Het geeft inzage in een reeks voorzieningen die in een gemeente te vinden zijn. De bereikbaarheid en de keuze van een woonplaats is en blijft echter subjectief, ongeacht de mobiscore.