Dakisolatienorm: wat wijzigt er op 1 januari 2020?

24 - 06 - 2019

Volgens de Vlaamse dakisolatienorm moeten alle daken van woningen en huurwoningen tegen 2020 voorzien zijn van isolatie.

Wat als de dakisolatie ontbreekt op 1 januari 2020?

Sinds 1 januari 2015 worden er strafpunten toegekend aan een woning als het niet aan de Vlaamse dakisolatienorm voldoet. Dat gebeurt door een wooninspecteur tijdens een woningonderzoek.

Niet-voldoen aan de dakisolatienorm zal vanaf 1 januari 2020 nog altijd resulteren in een ongeschiktheid want de bestaande toekenning van 15 strafpunten bij inbreuken voor daken van 16m² of groter blijft gelden.

Vanaf 1 januari 2020 wordt het EPC-kengetal belangrijk want de woningcontroleur zal het gebrek ‘dakisolatie’ aankruisen wanneer er geen EPC is of wanneer het aanwezige EPC een bepaald minimaal kengetal vermeldt. Als bij een appartement het EPC-kengetal minder dan 400 kWh/m² bedraagt, zullen er geen strafpunten worden toegekend. Als het kengetal hoger ligt, gaat de woningcontroleur de dakisolatienorm beoordelen.

De dakisolatienorm evolueert dus vanaf 1 januari 2020 naar een algemene energieprestatienorm met een EPC-kengetal en een maatregelenpakket.

Appartementsgebouw zonder dakisolatie

Als er in een appartementsgebouw geen dakisolatie aanwezig is en de algemene vergadering niet overgaat tot het plaatsen van dakisolatie, is het perfect mogelijk om alsnog aan de norm te voldoen als het EPC minder dan 400 kWh/m² vermeldt.

What to do?

De meeste syndici hebben het isoleren van de daken van VME’s steeds achteruitgeschoven met het argument dat de stad de dakisolatie moest beoordelen. Agence Van den Abeele heeft al actief nagegaan waar er moet geïsoleerd worden, hetgeen de uitvoering ervan ten goede komt.

 

Terug naar het overzicht

Dakisolatienorm: wat wijzigt er op 1 januari 2020?

24 - 06 - 2019

Vanaf 1 januari 2020 wordt het EPC-kengetal belangrijk want de woningcontroleur zal het gebrek ‘dakisolatie’ aankruisen wanneer er geen EPC is of wanneer het aanwezige EPC een bepaald minimaal kengetal vermeldt.

Zin en onzin van de mobiscore

16 - 06 - 2019

De Vlaamse overheid heeft onlangs een nieuwe tool gelanceerd: ‘jouw mobiscore’. Het geeft inzage in een reeks voorzieningen die in een gemeente te vinden zijn. De bereikbaarheid en de keuze van een woonplaats is en blijft echter subjectief, ongeacht de mobiscore.