Wijziging wet op mede-eigendom gestart

17 - 03 - 2017

CIB Vlaanderen maakte deel uit van de werkgroep en had een lange lijst met voorstellen om de wet op de mede-eigendom werkbaarder te maken. Veel van onze voorstellen vinden we terug in het eindvoorstel van de werkgroep. Enkele andere voorstellen vinden we dan weer niet terug in het eindvoorstel, net zoals er ook enkele zaken in vermeld staan waar CIB Vlaanderen niet onmiddellijk warm voor loopt. Voor ons dus geen 10/10, maar we kunnen toch een 8/10 geven voor het eindvoorstel. Zoals steeds zijn de voorstellen nog geen wet. Minister Geens heeft wel de belofte gedaan dat zijn kabinet en administratie aan de slag gaat met het eindvoorstel van de werkgroep en dat hij de wijziging van de wet op de mede-eigendom graag nog in 2017 zou gestemd zien in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De wetswijzigingen zouden dan ergens in de eerste jaarhelft van 2018 van toepassing kunnen worden. Het volledige voorstel met alle wijzigingen staat intussen te lezen op CIBweb. De minister gaf al een aanzet in een eigen persbericht met volgende krijtlijnen:

Versoepeling meerderheden

De versoepeling van de meerderheid binnen de algemene vergadering kan ertoe leiden dat er sneller beslissingen genomen worden zonder dat een beperkt aantal mede-eigenaars dit tegenhoudt. Momenteel is er een 3/4de meerderheid nodig om een knoop door te hakken bij werken, dit zou verlaagd kunnen worden naar een 2/3de meerderheid om de besluitvorming flexibeler te maken. De flexibilisering van de besluitvorming moet voor meer woonkwaliteit in de appartementsgebouwen zorgen en vermijdt blokkeringen in de besluitvorming in deze gebouwen. Naast de versoepeling van de meerderheid stelt de werkgroep op dat vlak ook voor om in strikte gevallen en enkel wanneer er sprake is van een geblokkeerde situatie een voorlopige bewindvoerder aan te stellen om de situatie op te lossen.

Volledige transparantie

De tweede aanbeveling van de werkgroep zorgt voor meer efficiëntie en transparantie. De mede-eigenaars moeten voldoende geïnformeerd zijn. Door de statuten los te koppelen van de wetgevende teksten leidt niet elke wetswijziging tot een wijziging van de statuten. De afslanking van de statuten zorgt voor meer duidelijkheid over het gebouw en dus ook voor meer stabiliteit voor de mede-eigenaar.
Om ervoor te zorgen dat mede-eigenaars bij een grote investering niet plots het volledige bedrag op tafel moeten leggen, komt er een verplichte bijdrage in het reservefonds. Hierdoor kunnen de kosten worden opgesplitst tot een investering noodzakelijk is. De syndicus krijgt ook meer mogelijkheden om de bijdragen in de lasten te innen.

Duidelijke taken

Transparantie is essentieel in de verhouding tussen mede-eigenaars en de andere actoren. De verhuurder moet de huurder op de hoogte brengen van alle beslissingen, en niet langer de syndicus. De mede-eigenaar moet transparant zijn naar de syndicus, maar dit moet ook in de omgekeerde richting. De taken van de syndicus worden daarom duidelijker omschreven.

Beslissingen

Onder het mom van “de betaler beslist” stelt de werkgroep dat mede-eigenaars die voor bepaalde gemene delen alle kosten dragen, in principe als enige beslissen. Iemand die op het gelijkvloers woont en niet bijdraagt tot de kosten van de lift zal normaal niet mee beslissen wanneer de lift wordt vernieuwd.
Tot slot doet de werkgroep verschillende aanbevelingen om onduidelijkheden die er waren na de wijziging in 2010 te verhelpen.


Tekst: Jan Jassogne Afgevaardigd bestuurder CIB Vlaanderen

Terug naar het overzicht

Contacteer de syndicus als je een appartement koopt

19 - 12 - 2017

De drie belangrijkste factoren die de meeste mensen afwegen bij hun zoektocht naar een appartement zijn de grootte, de ligging en de kostprijs. Maar hoe zit het met de financiële toestand van het gebouw? Uw syndicus weet raad.

Eén op de vijf woningen in Vlaanderen is onderverzekerd

13 - 12 - 2017

Bij de start van het verzekeringscontract is de woning meestal wel correct gedekt, maar daarna hebben de bewoners hun huis vaak gerenoveerd. Op die manier is de waarde van hun woning een flink stuk toegenomen, alleen is het nooit doorgegeven.