Wat met leegstaande en verwaarloosde gebouwen

13 - 04 - 2017

Om te voorkomen dat leegstaande, verwaarloosde en/of onbewoonbaar/ongeschikt verklaarde gebouwen en/of woningen verloren zouden gaan voor de woningmarkt, worden zij opgenomen in een inventaris.
De inventaris bestaat uit drie lijsten:

  • lijst van leegstaande woningen en/of gebouwen;
  • lijst van verwaarloosde woningen en/of gebouwen;
  • lijst van ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen.

Deze inventaris wordt bijgehouden door de gemeente of door de provinciale afdeling Wonen Vlaanderen.

In geval van overdracht moeten de eigenaars, opstal- of erfpachthouder of vruchtgebruiker, waarvan het gebouw / woning is opgenomen in één of meerdere lijsten van voornoemde inventaris de verkrijger daarvan in kennis stellen, daar de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de sociale, huisvestingsmaatschappijen en de gemeenten van een voorkooprecht genieten op de geïnventariseerde woningen.

De verkoopovereenkomst zal slechts kunnen gesloten worden onder de opschortende voorwaarde van het niet-uitoefenen van dit voorkooprecht, voor meer informatie hierover kan je steeds terecht bij je makelaar!

Bron: biv.be

Terug naar het overzicht

Contacteer de syndicus als je een appartement koopt

19 - 12 - 2017

De drie belangrijkste factoren die de meeste mensen afwegen bij hun zoektocht naar een appartement zijn de grootte, de ligging en de kostprijs. Maar hoe zit het met de financiële toestand van het gebouw? Uw syndicus weet raad.

Eén op de vijf woningen in Vlaanderen is onderverzekerd

13 - 12 - 2017

Bij de start van het verzekeringscontract is de woning meestal wel correct gedekt, maar daarna hebben de bewoners hun huis vaak gerenoveerd. Op die manier is de waarde van hun woning een flink stuk toegenomen, alleen is het nooit doorgegeven.