Wat is de meerwaardebelasting op onroerende goederen

05 - 04 - 2017

Voor particulieren wordt een verkoop beschouwd als het gewone beheer van hun patrimonium en zal de gerealiseerde meerwaarde bij verkoop van een onroerend goed normaal niet belastbaar zijn. In bepaalde gevallen zal toch een (meerwaarde)belasting verschuldigd zijn.

Sinds 1 januari 1997 is een belasting ingevoerd op de meerwaarden gerealiseerd op gebouwde onroerende goederen in België.

Voorwaarde om niet als grond, maar als gebouw beschouwd te worden is dat de waarde van het onroerend goed dat gebouwd is op de grond, minstens 30 % vertegenwoordigt van de totaal betaalde prijs.

De meerwaardebelasting bij verkoop, ruil, inbreng in vennootschap, is verschuldigd bij een verkoop:

  • binnen 5 jaar na akte aankoop en ingebruikname nieuwbouw, op voorwaarde dat de werken begonnen waren binnen vijf jaar na aankoop van de grond.
  • binnen drie jaar na akte schenking

Voor de berekening van de meerwaarde wordt het verschil genomen tussen de aankoop- en verkoopprijs:

  • De verkoopprijs wordt verminderd met verkoopkosten (ook het ereloon van de vastgoedmakelaar!).
  • De aankoopprijs mag verhoogd worden met een forfait van 25 % op de aankoopprijs + 5 % op de aankoopprijs per jaar tussen aankoop en verkoop, alsook met de kosten van werken uitgevoerd door een geregistreerd aannemer.
  • De meerwaardebelasting bedraagt 16,5 %, te verhogen met crisisbijdrage en gemeentebelasting.
  • Er is altijd vrijstelling bij verkoop van de eigen woning. Dat is de woning waarvoor de woningaftrek toepasbaar is.


- Tevens bestaat er al een meerwaardebelasting op gronden sinds de wet wan 15 juli 1966.

 

Bron: biv.be

Terug naar het overzicht

Contacteer de syndicus als je een appartement koopt

19 - 12 - 2017

De drie belangrijkste factoren die de meeste mensen afwegen bij hun zoektocht naar een appartement zijn de grootte, de ligging en de kostprijs. Maar hoe zit het met de financiële toestand van het gebouw? Uw syndicus weet raad.

Eén op de vijf woningen in Vlaanderen is onderverzekerd

13 - 12 - 2017

Bij de start van het verzekeringscontract is de woning meestal wel correct gedekt, maar daarna hebben de bewoners hun huis vaak gerenoveerd. Op die manier is de waarde van hun woning een flink stuk toegenomen, alleen is het nooit doorgegeven.