Mag een advocaat je bijstaan op de algemene vergadering

31 - 05 - 2017

Een algemene vergadering van een vereniging van mede-eigenaars heeft een besloten karakter. Lijnrecht hiertegenover staat het recht op bijstand van een advocaat.
Kan een advocaat dan aanschuiven bij de vergadering? Kan hij mee beraadslagen?

Kan een derde zomaar bijschuiven?

Wanneer de algemene vergadering unaniem akkoord gaat om een derde toe te laten is er in principe geen probleem. Wanneer er enkelen op de algemene vergadering zich niet akkoord verklaren kan er een zich probleem vormen hieromtrent. Gezien de algemene vergadering een besloten karakter heeft waarbij enkel de lasthebbers van de privatieven toegelaten worden kan de toegang geweigerd worden aan deze derde (advocaat, architect, …).

Hoe kan dit opgelost worden?

Wanneer deze derde (advocaat, …) een volmacht gekregen heeft om de eigenaar te vertegenwoordigen (en dus in zijn plaats de vergadering bijzitten) kan de toegang niet ontzegd worden en kan de toegang niet geweigerd worden. Let wel! Hierbij kan de effectieve lasthebber zelf de toegang ontzegd worden gezien er maar 1 lasthebber per kavel aanwezig kan zijn.

Wat zegt de rechtsleer?

In principe heeft iedereen recht op bijstand van een advocaat, dus ook op een algemene vergadering van een vereniging van mede-eigenaars. Hierbij dient men wel te verstaan dat de advocaat in geen geval het woord mag nemen en enkel een ‘stille’ adviserende rol voor zijn cliënt heeft.
Voorafgaandelijke vermelding aangewezen!
Om praktische problemen te vermijden is het steeds aangewezen om een eventuele bijstand enkele dagen op voorhand aan de syndicus mee te delen. Zo kan deze de nodige maatregelen treffen (aantal plaatsen, etc..)


Bron: CIB
 

Terug naar het overzicht

Wat doe je met je tuinmeubelen in de winter?

14 - 11 - 2017

Kunt u uw buitenmeubels geen plaatstje geven binnen? Dan is een beschermhoes een oplossing tegen het grillige winterklimaat.

De keuze van een goede syndicus

03 - 10 - 2017

Het aantal appartementsbewoners in België neemt almaar toe. Een degelijke syndicus kiezen is cruciaal. Hij is niet alleen verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de mede-eigendom, maar moet ook de beslissingen van de mede-eigenaars uitvoeren en bovenal belangrijke fondsen beheren.